Jak napisać prawidłowy i skuteczny biznesplan?

Biznesplan to nic innego jak dokument prezentujący pomysł na biznes. Sporządzanie biznesplanu ma nie tylko dać przyszłemu przedsiębiorcy wyobrażenie o kosztach i przychodach, jakie może uzyskać z tytułu działalności. Jest także podstawowym dokumentem potrzebnym, aby mógł ubiegać się o pieniądze potrzebne na związane z nią inwestycje. Jakie są elementy biznesplanu? Co koniecznie trzeba w nim zawrzeć?

Biznes plan – czy istnieje gotowy szablon?

Nie wstępie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie ma uniwersalnego szablonu na biznesplan. Każdy trzeba dostosować do jego późniejszego przeznaczenia, szczególnie, gdy ma on służyć jako dokument dołączony do wniosku o dofinansowanie.

Każda instytucja posiada swoje wytyczne. Jeśli poszukujesz informacji, gdzie zdobyć gotowy biznesplan, spełniający wymogi PUP (Powiatowy Urząd Pracy) warto zajrzeć na stronę https://www.gotowebiznesplany.pl .

Biznes plan – podstawowe elementy.

Jeśli zdecydujesz się na spisanie biznesplanu samodzielnie musisz pamiętać, aby bezwzględnie zawszeć w nim kilka sekcji.

Pierwszą z nich jest streszczenie. Co prawda sporządza się je kończąc pracę nad biznesplanem, ale z przeznaczeniem umieszczenia na jego początku. Streszczenie musi zawierać wszystkie istotne informacje z innych sekcji. Jest to wizytówka całego dokumentu, więc należy sporządzić je ze szczególną starannością.

Kolejnym elementem jest charakterystyka przedsiębiorstwa. Powinna zawierać nazwę oraz formę prawną przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, dane teleadresowe oraz życiorysy właściciela lub właścicieli.

Należy też spisać charakterystykę produktu, jaki zamierzamy dystrybuować. Szczególnie ważne w tej sekcji jest opisanie czym nasz produkt wyróżnia się na tle konkurencji.

Kolejnym ważnym elementem jest część dotycząca pracowników, gdzie trzeba opisać ich kwalifikacje oraz zakres obowiązków.

Dalej umieszczamy rozważania na temat rynku, na który zamierzamy wejść oraz nasze mocne strony na tle przyszłej konkurencji.

W końcowych rozdziałach biznesplanu należy zawrzeć informacje o planowanej reklamie, dokładny harmonogram realizacji podejmowanych działań, a na końcu przedstawić analizę finansową, ze szczególnym uwzględnieniem bilansu zysków i strat.

Send a Comment

Your email address will not be published.

three × three =