Jak przetransportować obłożnie chorego?

Transport medyczny jest realizowany przede wszystkim przy pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, jak również specjalistycznego sprzętu medycznego, który ma za zadanie umożliwienie transportu pacjenta w pozycji właściwej do zaleceń lekarskich, a także w przyjaznych i komfortowych warunkach. Ratownicy medyczni kompleksowo zajmą się pacjentem, m.in. wykorzystując nosze przy znoszeniu chorego po schodach.

Transport sanitarnyInnymi słowy, transport medyczny jest usługą, która polega na przewozie pacjenta samochodem sanitarnym wraz z noszami do jednostki służby zdrowia, z możliwością opieki medycznej, w sytuacji zdrowotnej wykluczającej możliwość samodzielnego poruszania się. Co bardzo ważne, nie jest to usługa pogotowia ratunkowego, które wzywa się w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia.

Przykładem może być sytuacja, gdy osoby mające wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe, choroby oczu muszą dostać się do poradni specjalistycznych, a ich transport byłby zdecydowanie utrudniony bez skorzystania z usługi transportu medycznego.

Obecnie istnieje bardzo wiele rodzajów zespołów transportu medycznego, między innymi:

  • transporty medyczne w standardzie S – w którego składzie znajdują się co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka systemu ubezpieczenia zdrowotnego lub ratownik medyczny;
  • kierowca – ratownik medyczny;
  • transporty medyczne w standardzie P – w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
  • kierowca – ratownik medyczny.

W przypadku transportu medycznego, wykorzystuje się również różne rodzaje śmigłowców, czy ambulansów, między innymi typu A, A1, B lub C. Przy wyborze transportu medycznego warto zwrócić uwagę, czy jakość usług medycznych została potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2008, poszukać opinii w Internecie.

Transport medyczny jest realizowany przede wszystkim dla klientów indywidualnych, szpitali, czy hospicjów. Cena takiej usługi jest zależna przede wszystkim od obecności lub braku lekarza. Zazwyczaj cena transportu bez lekarza wynosi 3.5 zł za 1 kilometr, natomiast w przypadku obecności lekarza cena może oscylować w granicach 10 zł za 1 kilometr. Transport medyczny poza terytorium kraju jest uzgadniany indywidualnie.

Send a Comment

Your email address will not be published.

seven + six =