Kształtowanie się stopy dziecka

Dla rozwoju naszych stóp, a tym samym właściwej postawy ciała, bardzo istotny jest okres dziecięcy, gdy wszystko się kształtuje i wówczas należy szczególnie zadbać o właściwy przebieg tego procesu. Często w związku z jakimiś wadami postawy czy niewłaściwym kształtowaniem się stopy dziecka stosuje się wkładki ortopedyczne lub ćwiczenia korekcyjne, które mają nadać rozwojowi dziecka i jego ciała właściwy kierunek.

Okres dziecięcy charakteryzuje się wzmożonym przyspieszeniem wzrostu i kształtowania się postawy ciała, kręgosłupa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, jak kształtowanie się stóp ma wpływ na ustalanie właściwej postawy ciała oraz uniknięcie problemów z chodzeniem w przyszłości. Wiele dzieci w młodym wieku ma problem tak zwanego „krzywego chodzenia”, co oznacza, że kierują oni palce stóp ku sobie. Jeśli takie zachowanie zostanie odpowiednio często zauważone przez rodziców a następnie zdiagnozowane przez lekarza ortopedę, wówczas istnieją duże szanse na skorygowanie wad postawy czy odstępstw od właściwego kształtowania się stopy.

Najczęściej stosowanymi metodami korekcji wad rozwojowych tego typu są właśnie wkładki ortopedyczne i gimnastyka. Nie doceniamy wartości i wielkiego wpływu, jaki mają odpowiednie wkładki ortopedyczne na rozwój stopy dziecka. Specjalnie wyprofilowane, kształtujące stopę dziecka, mogą nadać postawie właściwy kierunek i poziom. Podczas chodzenia dziecko cały czas wykonuje ćwiczenia korekcyjne, nie mając świadomości robienia tego i bez przemęczania się.

Wkładki ortopedyczne  LECO mogą mieć wielki i znaczący wpływ na polepszenie rozwoju i kształtowania się postawy młodych ludzi. W przypadku większych wad postawy czy rozwoju stopy zalecane są ćwiczenia korekcyjne bądź rehabilitacja, które wykonywane regularnie i pod nadzorem odpowiednich osób również mogą przynieść zadowalające efekty. Zauważenie wad postawy i rozwoju kształtowania się stopy w odpowiednio wczesnym wieku dziecięcym oraz korekcja tych wad mogą szybko pomóc. Czasem może być już za późno, a wady postawy mogą przyczynić się do powstawania dokuczliwych bólów i nadwerężenia.