Metody leczenia alkoholizmu – stacjonarne i na oddziale zamkniętym

Polscy pacjenci w ramach leczenia choroby alkoholowej mogą korzystać z bezpłatnej terapii na oddziałach otwartych oraz zamkniętych. Koszty osób ubezpieczonych pokrywane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Metody leczenia alkoholizmu w dużej mierze uzależnione są od przebiegu choroby. Niektórym wystarczy psychoterapia oraz pobyt w ośrodku otwartym, podczas gdy inni muszą leczyć się w ośrodkach zamkniętych korzystając przy tym również z farmakologii. W obydwu przypadkach skuteczność leczenia uzależniona jest od motywacji, chęci oraz silnej woli pacjenta.

Leczenie alkoholizmu w oddziale zamkniętym

W Polsce takich ośrodków z roku na rok jest coraz więcej. Turnus trwa zwykle od trzech do nawet dwunastu tygodni. Pacjenci w ramach pobytu uczęszczają w mitingach, terapiach indywidualnych oraz terapiach grupowych. Realizowany jest plan psychoterapii a z pomocy specjalistów mogą korzystać również osoby bliskie, czyli współuzależnieni.

Leczenie alkoholizmu na oddziałach dziennego pobytu

Takie miejsca zdecydowanie różnią się od zamkniętych placówek. Tutaj pacjenci przebywają pięć razy w tygodniu przez kilka godzin dziennie. Po zakończonych zajęciach wracają do domu. Warto jednak wiedzieć, że część ośrodków ma możliwość zaoferowania klientom ośrodków dziennych całodobowy pobyt. Tyle tylko, że po określonych godzinach nie odbywają się już żadne zajęcia, chorzy mogą bez opieki wychodzić do miasta i nie mają zwykle żadnych ograniczeń. Zwykle z tej możliwości korzystają osoby z miejscowości znacznie oddalonych od ośrodka lub które nie mają warunków do tego, aby przebywać w domu (mowa tu na przykład o sytuacji, w której wszyscy domownicy są ofiarami choroby alkoholowej).

Warto również pamiętać, że leczenie nie powinno trwać kilku tygodni. Tyle trwa turnus, który jest jedynie punktem wyjścia dla chorego. W czasie początkowej terapii ma zrozumieć swój problem i znaleźć motywację do dalszego życia w trzeźwości. Ośrodki odwykowe to poniekąd również azyl dla tych, którzy chcą odpocząć od codziennych pokus i bodźców zachęcających do picia.

Kiedy konieczne jest leczenie farmakologiczne?

Środki farmakologiczne zwykle stosowane są w przypadku leczenia zespołu abstynencyjnego. Pacjentom podaje się leki nawadniające, witaminę B1 oraz benzodiazepin. Psychiatrzy mogą również zdecydować o doraźnym podawaniu leków o działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwlękowym oraz nasennym.

Zupełnie inaczej postępuje się w przypadku pacjentów, u których choroba alkoholowa wywołana jest przez inną chorobę psychiczną. Takie powiązania zwykle można zauważyć u osób z nerwicami lękowymi, dwubiegunową chorobą afektywną oraz schizofrenią. W takich sytuacjach leczenie farmakologiczne stosuje się nieprzerwanie.