Zdrowie i uroda

Wizyta domowa lekarza – przygotowania

Wizyta domowa lekarza – przygotowania

Są sytuacje, w których chory może liczyć na wizytę domową lekarza. Przysługuje ona w sytuacjach nagłego zachorowania (lecz z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia) czy pogarszającego się stanu zdrowia, gdy pacjent nie może osobiście udać się do przychodni. Oczywiście tego rodzaju opieka zdrowotna odbywa się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Taki przywilej obejmuje swoim zakresem podstawowe świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej, ale także świadczenia specjalistyczne, rehabilitacyjne, opiekę długoterminową, a także odnosi się do tzw. procedur 'odrębnie kontraktowanych’.

Wizyta domowa lekarza – jak się przygotować?

Wizytę domową należy zarejestrować, analogicznie jak to jest w przypadku standardowej porady w ośrodku zdrowia. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Następnie należy być w gotowości do rozmowy z lekarzem i do badań bądź innych czynności, które lekarz będzie musiał przeprowadzić. Warto mieć przygotowany dokładny opis sytuacji, spis przyjmowanych leków, a także spis leków/substancji, na które jesteśmy uczuleni. Do tego bardzo ważne jest okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania ubezpieczenia oraz wszelką dokumentację opisującą stan zdrowia – poprzednie wyniki badań, opisy diagnostyczne z wszelkich przebytych procedur medycznych, wypisy ze szpitala wraz z zaleceniami lekarzy.

Warto oczywiście zadbać o higienę osobistą, aby czuć się komfortowo i aby wizyta lekarska w domu odbyła się w komfortowych warunkach. Wynika to z wzajemnego szacunku. Niemniej nie należy też wstydzić się lekarza w przypadku krępujących dolegliwości, ponieważ zatajanie jakichkolwiek informacji może mieć wpływ na postawienie błędnej diagnozy przez lekarza. Należy wyzbyć się wstydu i nie stresować się niepotrzebnie zawczasu. Obecnie medycyna jest tak rozwinięta, że można wyleczyć wiele przypadłości lub też żyć z nimi stosując odpowiednie leczenie.

Co również ważne, należy dokonać spisu pytań, które chcemy zadań lekarzowi i najlepiej zaopatrzyć się w notes, by zapisać wszelkie ważne informacje przekazane przez lekarza. Oczywiście najważniejsze – recepty, zalecenia zostaną wystawione dla nas przez lekarza. Także lekarz z dojazdem do domu ma taki obowiązek.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − pięć =