MC-Bags.plRóżne

Rekrutacja na studia i rola agencji rekrutacyjnej

Rekrutacja na studia i rola agencji rekrutacyjnej

Agencja rekrutacyjna wbrew pozorom nie zajmuje się tylko pozyskiwaniem pracowników dla pracodawców. Obecnie agencje rekrutacyjne rozszerzają zakres oferowanych usług, a jedną z nich jest pomoc w rekrutacji na studia.

W wielu szkołach wyższych odbywa się rekrutacja na studia oparta na skomplikowanych systemach internetowych, indywidualnych dla każdej uczelni. O ile obsługą systemów rekrutacji dużych polskich uniwersytetów zajmują się specjalne oddziały uczelni finansowane przez państwo, to w przypadku wielu prywatnych uczelni tym zadaniem zajmują się właśnie agencje rekrutacyjne.

Pełnią one dużą rolę w pośredniczeniu przyjmowania kandydatów na studia na dane uczelnie, pozwalając niewykwalifikowanym w zakresie tych procedur pracownikom, poświęcić się innym bardzo ważnym uczelnianym obowiązkom. Niejednokrotnie systemy rekrutacyjne na uczelniach wyższych są bardzo skomplikowane, przysparzając wielu trudności nie tylko studentom starającym się pokonać ogrom formalności, ale także pracownikom nie potrafiącym w pełni opanować szwankujących systemów czy po prostu setek wątpliwości wyrażanych przez licznych studentów. W takich sytuacjach agencja rekrutacyjna jest niezwykle przydatna.Warto wspomnieć, że na wielu uczelniach wyższych kwestami rekrutacji zajmują się pracownicy sekretariatów, którzy prócz naboru kandydatów na studia mają także liczne inne obowiązki. Korzystanie z usług agencji rekrutacyjnych, których pracownicy wyspecjalizowani są w radzeniu sobie ze skomplikowanymi procedurami i trudnościami, ułatwia życie i sprawne funkcjonowanie wszystkim uczestniczącym w naborze na studia stronom.

Warto zatem zainwestować w skorzystanie z usług agencji rekrutacyjnej, która umową zobowiązuje się do profesjonalnego wykonania powierzonego zadania, przynosząc korzyści sobie i klientom. Wynagrodzenia dla agencji rekrutacyjnych nie są stosunkowo wysokie, w porównaniu z opłatami wynikającymi z pomyłek, potrzeby cofnięcia procedur, czy nawet prawnego wyjaśniania nieporozumień. Agencje rekrutacyjne pomagają uniknąć takich problemów.

Udostępnij